Obchodné podmienky

Uskutečněním objednávky a jejím potvrzením a zasláním uzavíráte kupní smlouvu, která se řídí zákony ČR z Vaší i naší strany. Uskutečněním objednávky potvrzujete souhlas s následujícími podmínkami.

Alkoholické nápoje u nás mohou nakupovat pouze osoby starší 18 let!

Internetový obchod Toppotraviny.cz je určený uživatelům starším 18 let. Mladší 18 let jsou oprávněni nakupovat pouze produkty, které neobsahují alkohol.

 

Provozovatel:

Název subjektu: Toppotraviny.cz s.r.o. 

Jednatel společnosti: Bc. Eva Vondráčková

Spisová značka: C 176300 vedená u rejstříkového soudu v Praze 

IČO: 24809594 

Sídlo: Praha 5, Mahenova 164/2, PSČ 15000

 

Daň z přidané hodnoty (DPH) :

Ceny zboží na stránkách Toppotraviny.cz jsou uvedeny VČETNĚ daně z přidané hodnoty a jsme plátci DPH.

Informační oznámení EET:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat

přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Objednávka :

Objednávku zboží vytvoříte tím, že přidáte zboží, které chcete nakoupit do nákupního košíku, a po té Vás průvodce provede krok za krokem procesem dokončení objednávky. Registrace Vám umožňuje efektivně pracovat s Vaším účtem a sledovat Vaše objednávky. Není však nutně vyžadována. Minimální hodnota objednávky pro zaslání zboží je pouze na Vás. Je možné též osobní vyzvednutí na našem výdejním místě:

Zlíchov 15, 150 00 Praha 5

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Toppotraviny.cz s.r.o. ,

IČ:24809594 , se sídlem Praha 5, Mahenova 164/2, PSČ 15000 

  1. Preambule
   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.toppotraviny.cz/, který je provozován Toppotraviny.cz s.r.o. , IČ:24809594, se sídlem Praha 5, Mahenova 164/2, PSČ 15000 , zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl , vložka 176300. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Toppotraviny.cz s.r.o. , IČ:24809594 , se sídlem Praha 5, Mahenova 164/2, PSČ 15000 , zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl , vložka 176300 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

   Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

   Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  2. Definice
   1. Prodávající
    Prodávajícím je (společnost) Toppotraviny.cz s.r.o. , IČ:24809594 , se sídlem Praha 5, Mahenova 164/2, PSČ 15000 , zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl , vložka 176300.

   2. Kupující
    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

    Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

    Podnikatelem se rozumí

     • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
     • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
     • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

     Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

    1. Spotřebitelská Smlouva
     Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

   3. Zpracování osobních údajů
    Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka potvrdit objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.


    Provozovatel tohoto eshopu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele eshopu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s Kupujícími. Společnost Toppotraviny.cz s.r.o., je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050944 s datem registrace 1.2.2014. Poskytnuté osobní údaje je Prodávající/Provozovatel oprávněn využít nad rámec zpracovánínutného pro uzavření a plnění Smlouvy jen za podmínek uvedených níže.

    Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: objednavky@toppotraviny.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

    Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese objednavky@toppotraviny.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

   4. Objednávka a uzavření smlouvy
    Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 8 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.


    Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

    Osobní odběr - Zlíchov 15, 150 00 Praha 5

    Službou PPL
    Službou PPL zasíláme až 90% všech zásilek, limitem pro zasílání je pouze rozměr zásilky, která nesmí přesáhnout 200cm. Cena přepravy je za každý jeden balíček - dodavatel má právo v případě nutnosti poslat zboží ve více balíčcích.
    • Dobírkou, smluvním partnerem PPL službou 150 Kč vč. DPH
    • Dobírkou Slovensko 280 Kč vč. DPH
    • Bankovním převodem 110 Kč vč. DPH

    V případě objednávky zboží v hodnotě nad 2 000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající.

    V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na doručení, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

    V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na doručení Prodávající.

   5. Záruka a servis
    Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

   6. Reklamační řád
    V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:


    v případě vady odstranitelné:
    a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
    b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
    c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

    v případě vady neodstranitelné:
    a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

    v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
    a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

    jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
    a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

    Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího:
    Zlíchov 15, 150 00 Praha 5

    Reklamace se nevztahují na případy:
    vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.

   7. Ukončení smlouvy
    Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

    Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

    Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu:

    Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
    • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
    • zboží je dlouhodobě nedostupné ze strany subdodavatele
    • změnila se výrazným způsobem cena zboží
    • obchodník se důvodně domnívá, že zákazník nesplňuje zákonné podmínky pro uskutečnění obchodu, zejména kritérium minimálního věku

    V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

    Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 pracovních dnů od připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

   8. Závěrečná ustanovení
    Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

    Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

    Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

    Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

    Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

    Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

    Informace dle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích : upsaná a splacené výše základního kapitálu činí 200.000,- kč
  Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz